Tìm kiếm Khách sạn

Bia Võ Cạnh

Bia Võ Cạnh

Khánh Hoà là vùng đất cổ Chămpa được ghi lại qua dấu tích của bia Võ Cạnh, một di sản văn hoá được phát hiện tại làng Võ Cạnh ở phía tây thành phố Nha Trang và với vô vàn di tích dành sẵn cho những ai say mê sưu khảo.

YGWEB-MLONJ